Powrót do przeszłości // Brzeska 6 // Warszawa // 16.12.2013 godz. 17.00

strona-1--ver1

„Powrót do przeszłości” to tytuł ostatniej w tym roku wystawy Eugeniusza Małkowskiego  w Pracowni „Światowa Akademia Sztuki” przy ulicy Brzeskiej 6 w Warszawie. Wystawa jest dedykowana jego niedokończonym pracom, malowanym przez artystę od 2005 roku.

Małkowski w ciągu ponad 40 letniej drogi artystycznej stworzył ogromną ilość obrazów, wśród których można wyodrębnić kilka nurtów. Są to m. in. nierealne pejzaże z motywami kul i ludzkich profili, obrazy malowane na czas, prace stworzone z przypadkowymi przechodniami, wyzwolone akty. Wszystkie te kierunki twórczości mają wspólny mianownik, bowiem każdy z nich jest próbą znalezienia zupełnie nowego wyrazu w malarstwie. Są to zarówno  poszukiwania nowych form i jak bezprecedensowych treści. Pierwszym etapem takich badań artysty były sferyczne obrazy z motywami kul i profili malowane przez Małkowskiego w latach 70. Chcąc w aktualny sposób dotknąć problemów, które poruszał jako młody twórca, w 2005 roku zdecydował się  podjąć ten temat na nowo. Powrót do zamkniętego etapu jest jednak dla każdego artysty dużym wyzwaniem. Małkowskiego dopadły wątpliwości i pozostawił serię prac o wymiarach 100x81 cm niedokończoną. Przyczyniła się też do tego także  jego nieustanna aktywność, która sprawiała, że realizował kilka projektów naraz, a inne inicjatywy zawsze wymuszały pierwszeństwo. Zbliżający się koniec roku zmobilizował go do zamknięcia rozpoczętego w 2005 roku etapu działań.

Podczas wernisażu wystawy odbędzie się niecodzienny spektakl publicznego malowania. Eugeniusz Małkowski na oczach widowni dokończy ostatni z kilkunastu obrazów należących do nieukończonego cyklu, który jest próbą przedstawienia dążeń i pragnień człowieka we współczesnym świecie.