Manifest - program artystyczny

„100 obrazów w 24 godziny” jest pytaniem, czy czas jest gwarantem wartości obrazu.

Ten eksperyment wpisuje się w ciągłość estetycznych poszukiwań nowego wyrazu i wartości w sztuce XX wieku, tak jak to robili na przykład Picasso, Marcel Duchamp, Yves Klein i Witkacy.

W fizycznomatematycznym świecie czas na intuicję.

Płaszczyzna, kolor i gest to środki, które określają osobowość i dają szansę na twórcze realizacje wyobrażeń i kontaktu estetycznego między artystą a odbiorcą.

Krótki czas trwania to feromon, wciągający w świat barwy, kształtu, poruszający zbiorową i indywidualną wyobraźnię. To wielość, wielorakość - ich synteza.

Te działania przekraczają utarte schematy artystyczne i są poszukiwaniem granicy ludzkich możliwości.

Precz z hermetyzmem artystów!

Tym naszym wielopłaszczyznowym działaniem zamierzamy uruchomić aktywność i wrażliwość ludzi, odbiorców sztuki. Przedstawienie minionego wieku w stu obrazach jest próbą indywidualnych i intuicyjnych wyborów. Krótki okres wykonania dzieł, to suma działań - doświadczeń, przemyśleń, decyzji niejednokrotnie długich przygotowań oraz zmagań duchowych i fizycznych twórcy.

Takie obnażenie procesu twórczego i jego wyniku staje się wartością historyczną i ogólnoludzką.

Ludzie nie chcą pustych zdarzeń i martwych galerii!

Artyści powinni mówić głosem współczesnego człowieka a nie głosem zapatrzonego w przeszłość malarza kopisty i pseudo awangardy.

Awangarda to my!

c.d.n.

CZAS (INTUICJA, IMPRESJA, DOŚWIADCZENIE, ZDARZENIA) - OBRAZ - EMOCJE
TWÓRCY I ODBIORCY

 

Bełchatów, 5 października 2005 r.