Rzeczpospolita Piwniczna // Brzeska 6 // Warszawa // 9.9.2013 godz.17.00

Rzeczpospolita Piwniczna to cykl około 100 prac malowanych akrylem na stronicach gazet. Powstał w 2004 roku w Galerii Inicjatyw Twórczych załozonej przez Eugeniusz Małkowskiego w Warszawie. Serię tę budują schematyczne sylwetki ludzkie uwikłane w sceny przemocy i walki. Gesty bohaterów uwiecznionych na gazetach przepełnione są przemocą i agresją. Symbolizują rozpasany konsumpcjonizm goniący ślepo za pieniądzem i dostrzegający jedynie wartości materialne.